728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , องคมนตรีเยี่ยมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรีเยี่ยมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


องคมนตรีเยี่ยมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
“พลากร สุวรรณรัฐ “องคมนตรี ติดตามเยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.ภูหลวง จ.เลย แหล่งอาหาร และแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

       วันนี้ (24 ม.ค.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตาม และเยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ข้อมูลถึงโครงการฯ โดยองคมนตรี และคณะ ได้มอบเครื่องกันหนาวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และราษฎร จำนวน 40 ชุด
       
       นายวัชระ ธรรมสอน หัวหน้าโครงการพืชอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ว่า ปัจจุบันโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง โดยการปลูก และบำรุงพืชอาหารช้าง มีการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น (CHECK DAM) แบบต่างๆ
       


       จัดทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้แก่สัตว์ป่าให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รวมทั้งป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ทำความเสียหายพืชไร่ของประชาชนที่ปลูกไว้ ทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ช้างป่ามิให้สูญพันธุ์ไป โดยประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักศึกษา เยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า---Advertisement---