728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญเที่ยวงาน บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญเที่ยวงาน บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย


เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญเที่ยวงาน บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย
เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญเที่ยวงานประเพณี บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย 22-26 มกราคม 2557 
ณ ลานวัฒนธรรมนาอ้อ อ.เมืองเลย จังหวัดเลย ในงานชิมข้าวจี่ ข้าวแดกงา มหรสพและภาพยนต์ ฟรีตลอดงาน


---Advertisement---