728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ตำรวจเมืองเลยชุมนุมออกแถลงการณ์ปกป้องศักดิ์ศรี

ตำรวจเมืองเลยชุมนุมออกแถลงการณ์ปกป้องศักดิ์ศรี


ตำรวจเมืองเลยชุมนุมออกแถลงการณ์ปกป้องศักดิ์ศรี
   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 มกราคม 2556 ที่หน้าศูนย์ป้อมยามมะลิวรรณ ถนนมะลิวรรณ เยื้องกับศาลากลางจังหวัดเลย ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีต่างๆในจังหวัดเลย จำนวน 20 สถานี

ประมาณ 300 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อออกแถลงการณ์จุดยืนในการณ์ป้องศักดิ์ศรีของตำรวจไทย ที่ถูกใส่ร้ายต่างนาๆ โดยมีการนำป้ายมาด้วย แต่ละป้ายเขียนว่า โรงพัก 396 แห่ง ก็สร้างไม่เสร็จ ศักดิ์ศรีตำรวจไทย สลักไว้ในแผ่นดิน โดยการนำของ พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

    จากนั้นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเลย ได้อ่านแถลงการณ์จุดยืนกลุ่มสมัชชาปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจไทยว่า เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รับใช้ประชาชน แต่ตำรวจก็ควรมีสิทธิ์ปกป้องชีวิตและร่างกายของตนเองด้วย โดยถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จะต้องได้รับการลงโทษโดยเร็ว ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจไทย พึ่งต่อต้านบ่อนทำลายความสงบสุขของสังคม การสร้างความแตกแยกของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่มุ่งทำลายความศรัทธาความเชื่อถือให้เกรียดชังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไม่เป็นธรรม ต้องตรวจสอบ ติดตาม ต่อต้าน การทำลายชาติด้วยการบิดเบือนใส่ร้าย องค์กรเจ้าหน้าที่ตำรวจ บ่อนทำลายระบบนิติรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

   จากนั้นตำรวจทั้งหมดยืนตรงไว้อาลัยให้กับตำรวจที่เสียชีวิต จากการที่ถูกม็อบยิงเสียชีวิต และร้องเพลงมาร์ชตำรวจก่อนแยกย้ายกันกลับ


---Advertisement---