728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ชาวม้งบ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย ฉลองวันขึ้นปีใหม่ม้ง

ชาวม้งบ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย ฉลองวันขึ้นปีใหม่ม้ง


ชาวม้งบ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย ฉลองวันขึ้นปีใหม่ม้ง  
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2557 นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย  เป็นประธานเปิดงานปีใหม่ม้ง ที่ลานเอนกประสงค์บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    งานปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวม้ง ซึ้งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวม้งบ้านตูบต้อ ในวันนี้เป็นวันปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ ปี 57  ชาวม้งพร้อมด้วยญาติ พี่ น้อง จะมารวมตัวกันที่ลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร และร่วมกันจัดกิจกรรม พร้อมให้หนุ่มสาวเข้าแถวโยนลูกช่วงเพื่อหาคู่ ซึ้งเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสืบสวนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตรสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่


---Advertisement---