728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

จังหวัดเลย มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว


จังหวัดเลย มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
จังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่บ้านหินสอ อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นชุมชนที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย และเกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งเกือบทุกปี

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในจังหวัดเลย ส่วนปีนี้มีอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า 4 องศา จนกระทั่งน้ำค้างที่ตกลงบนใบไม้ใบหญ้าถูกความกดอากาศสูง ทำให้เกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือแม่คะนิ้ง ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ติดต่อกันหลายวัน จนกล่าวได้ว่า บ้านหินสอ เป็นชุมชนที่มีคนอยู่อาศัย และมีอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัด ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหินสอ ที่ต้องอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ก็มีสภาพหนาวเย็นจัดกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาวมาบรรเทาวามเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ทั้ง 67 ครัวเรือน จำนวน 284 คน สภาพอากาศหนาวเย็นของจังหวัดเลยในปีนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เฉพาะข้อมูลด้านที่พัก ทั้งโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า 30,000 คน และสร้างรายได้เฉพาะด้านที่พักกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ ขอให้สร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลรวมทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ ทำบ้านเรือนให้สะอาดสวยงาม และไม่จำหน่ายสินค้าในราคาเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดเลยอีก ในโอกาสต่อไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---