728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จูงมือเด็กเที่ยว"งานวันเด็ก" ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย

จูงมือเด็กเที่ยว"งานวันเด็ก" ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย


จูงมือเด็กเที่ยว"งานวันเด็ก" ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยชวนเที่ยว "งานวันเด็ก" ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ พบกับกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลักการกาชาดกับการเป็นอาสาสมัครที่จะนำน้องๆ เข้าสู่เกมต่างๆ เช่น เก็บเล็กผสมสี ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่รู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

       สภากาชาดไทยกำหนดจัดงาน "งานวันเด็ก" ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.57 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยภายในงานมีการจัดให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเด็กดี เน้นการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา ฝึกให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
       
       นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องหลักการกาชาดกับการเป็นอาสาสมัครที่จะนำน้องๆ เข้าสู่เกมต่างๆ โดยอาสายุวกาชาดเช่น เก็บเล็กผสมสี ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่รู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ และร่วมแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนๆ ที่ด้อยโอกาส ในซุ้มเพื่อนให้เพื่อน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสภากาชาดไทยที่ทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชมการแสดงบนเวทีจากอาสายุวกาชาด ชมการแสดงการรีดพิษงู และชมการสาธิตจับงูหลากหลายชนิด ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมทั้งมีอาหารและขนมหวานไว้บริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
---Advertisement---