728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , สตอร์เบอร์รี่รูปหัวใจ ผลผลิตจากไร่ชาวนาแห้ว จ.เลย

สตอร์เบอร์รี่รูปหัวใจ ผลผลิตจากไร่ชาวนาแห้ว จ.เลย

สตอร์เบอร์รี่รูปหัวใจ ผลผลิตจากไร่ชาวนาแห้ว จ.เลย
คุณพจนีย์ ใสกระจ่าง จะพาไปดูไร่สตอร์เบอรี่ของเกษตรกร อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งที่นี่เขาขึ้นชื่อในการปลูกสตอร์เบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีผลคล้ายรูปหัวใจ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และสีแดงสด

---Advertisement---