728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยสภาพอากาศ ยังคงหนาวจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิจะสูงขึ้นบางจุด

จังหวัดเลยสภาพอากาศ ยังคงหนาวจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิจะสูงขึ้นบางจุด


จังหวัดเลยสภาพอากาศ ยังคงหนาวจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิจะสูงขึ้นบางจุด
นายสุทธาชีพ ศุภเกสรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  กล่าวว่า ในปีนี้ อากาศที่ศูนย์นี้ หนาวติดต่อนับเวลาเป็นเดือนแล้ว อากาศที่นี้จะหนาวเย็นมากในช่วงนี้ 1 อากาศที่ผ่านมา มีแม่คะนิ้ง เกิดขึ้นที่ เกษตรที่สูงภูเรือ ทุกวัน 

และในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ได้เกิดแม่คะนิ้งอีกรอบ เป็นครั้ง ที่ 7 แล้ว เต็มลานบ้านพัก พนักงานและหน้าที่ทำการ ขาวโพน อย่างเห็นได้ชัด อุณหภูมิ 4 องศา และยอดหญ้า -2 องศา  สำหรับ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้าน หินสอก็เช่นเดียวกัน  มีการเกิดแม่คะนิ่ง เป็นรอบ ที่ 8 ในหนาวนี้ อุณหภูมิยอดหญ้า -3 องศา ทำให้ นักท่องเที่ยว หลังไหลและแห่งจองที่พัก ในโรงเรียนประมาณ 100 คน  ซึ่งได้สัมผัสแม่คะนิ้ง  ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายได้ ในหนาวนี้
---Advertisement---