728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กกต.เลย จัดโครงการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์

กกต.เลย จัดโครงการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์


กกต.เลย จัดโครงการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์
กกต.จังหวัดเลยได้จัดทำโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเลย พร้อมกล่าวปฏิญาณตนที่จะหาเสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริตต่อหน้าสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี ผศ.ชัยวุฒิ มนตรีรักษ์ พ.ต.อ.(พิเศษ) สุรฤทธิ์ มิ่งแก้ว พ.ต.อ.สาย แคนดา อ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ร่วมเป็นสักขีพยานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายณัชพล ฉลวยศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดทำโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ระเบียบ ข้อกฎหมาย โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพียง 2 คนเข้าร่วม คือ นางนันทนา ทิมสุวรรณ หมายเลย 15 พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครเขต 2 และนายวิทยา โพธิพัฒน์ พรรคชาติพัฒนา หมายเลย 1 ผู้สมัครเขต 1 รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 200 คน

แหล่งที่มา : สวท.เลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---