728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อ.ด่านซ้าย จัดทำโครงการ “สัจจะและไมตรีแห่งรัก ที่ด่านซ้าย” 2557

อ.ด่านซ้าย จัดทำโครงการ “สัจจะและไมตรีแห่งรัก ที่ด่านซ้าย” 2557

อำเภอด่านซ้าย จัดทำโครงการ “สัจจะและไมตรีแห่งรัก ที่ด่านซ้าย” 2557
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า อำเภอด่านซ้าย จัดทำโครงการ สัจจะและไมตรีแห่งรักที่ด่านซ้าย 2557 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คู่สามีภรรยาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อหน้าองค์พระธาตุศรีสองรัก เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตคู่ ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี 

ถือเป็นวันแห่งความรักสากล หรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันที่ ทั่วโลกและประเทศไทยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับความรัก เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย ในมิติของความรักที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในประเด็นของกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย จึงจัดโครงการสัจจะและไมตรีแห่งรักที่ด่านซ้าย 2557 ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหน้า พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับในปีนี้ จัดให้มีกิจกรรมและการประกวดของคู่รักหลายประเภทด้วยกัน


สำหรับการแต่งกายคู่สมรสทุกคู่ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยเน้นการแต่งกายตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสามารถแจ้งชื่อได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย ฝ่ายทะเบียนและบัตร โทรศัพท์หมายเลข 0-4289-1962 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---