728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , นายอำเภอเมืองเลยหวั่น 5 หมู่บ้านเปิดศึกแย่งชิงน้ำ

นายอำเภอเมืองเลยหวั่น 5 หมู่บ้านเปิดศึกแย่งชิงน้ำ


นายอำเภอเมืองเลยหวั่น 5 หมู่บ้านเปิดศึกแย่งชิงน้ำ
นายอำเภอเมืองเลยหวั่นอ่างน้ำพาวมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช้ถึงเดือนเมษายน เหตุปริมาณน้ำลดลงเร็วกว่าปกติ หวั่นเกษตรกรท้ายน้ำ 5 หมู่บ้านแย่งชิงน้ำ ชี้ต้องทำข้อตกลงจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม

       วันนี้ (16 ก.พ.) นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจแหล่งเก็บน้ำชลประทานอ่างน้ำพาว อ.เมือง จ.เลย ที่มีขนาดความจุกักเก็บปริมาณน้ำ 1,363,500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในฤดูแล้งปีนี้เกิดน้ำแห้งเร็วกว่าปกติ ระดับน้ำลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 2 เมตร
       


       พร้อมประสานให้ผู้ใหญ่บ้านทำความเข้าใจกับลูกบ้านห้ามปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก ทั้งเกรงว่าแต่ละหมู่บ้านจะเกิดการแย่งชิงน้ำเข้าไร่นาตัวเอง เกรงว่าปริมาณน้ำจะมีไม่พอใช้ถึงเดือนเมษายน
       
       สำหรับ อ่างน้ำพาว เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ทุกปีจะมีการจัดสรรน้ำให้แก่ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ำประมาณ 400 ครอบครัว พื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 2,000-3,000 ไร่ ทุกปีจะมีการจัดสรรน้ำตามที่ได้ตกลงแบ่งน้ำกันใช้ไม่มีปัญหา แต่มาปีนี้ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านหวั่นเกรงว่าปริมาณน้ำในอ่างน้ำพาวอาจไม่พอใช้เพื่อการเกษตร คาดไม่พอใช้ถึงเดือนเมษาแน่
       


       ทั้งนี้ เนื่องจากระดับน้ำลดลงมากไปแล้วกว่า 2 เมตรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านที่ใช้น้ำจากอ่างน้ำพาวให้เปิดประชุมทำความเข้าใจ พร้อมร้องขอให้เกษตรกรช่วยปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และขอให้ทำข้อตกลงจัดสรรแบ่งน้ำให้เป็นธรรม โดยให้มีข้อตกลงกันเองในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันลดปัญหาการแย่งน้ำของแต่ละหมู่บ้าน


---Advertisement---