728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์” งานบุญอานิสงส์สูงล้น

“นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์” งานบุญอานิสงส์สูงล้น


“นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์” งานบุญอานิสงส์สูงล้น
ททท. สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมรับบุญสูงล้นในงาน “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

       นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นประเพณีทำบุญไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งพุทธศาสนิกชน มีความเชื่อว่า การได้มาสักการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และหากใครได้มาไหว้พระแท่นฯ ถึง 3 ครั้ง จะได้ขึ้นสวรรค์ โดยในปีนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557 เป็นระยะเวลา 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
       
       การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม


“นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์” งานบุญอานิสงส์สูงล้น 

       งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ปีนี้มีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วยพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ในภาคเช้าเป็นพิธีบวงสรวงเทพยดา พระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง เสื้อวัดเสื้อวา พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระครบรอบ 100 วันการสิ้นพระชนม์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 100 รูป สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์
       
       ในช่วงเย็นจะมีขบวนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันแห่เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ อีกทั้งยังมีขบวนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบท ในรูปแบบของการแต่งกาย วิถีชีวิต อาชีพ
       
       สำหรับไฮไลท์พิธีเปิดในปีนี้จะมีการแสดงแสงเสียงเป็นเรื่องราวย้อนตำนานประวัติศาสตร์การเสด็จมานมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในอดีต
       
       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างงาน 12 วัน 12 คืน อาทิ พิธีบูชาพระรัตนตรัย ปิดทองพระแท่นศิลาอาสน์ และทอดผ้าป่าลอยฟ้า พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หน้าพระวิหารหลวงทุกเช้า กิจกรรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถร้อยปีทุกวัน กิจกรรมเส้นทางไหว้พระ 9 วัด รอบพระแท่นศิลาอาสน์ (ในบริเวณใกล้เคียง มีวัดพระยืน และวัดพระนอนด้วย) กิจกรรมประกวดทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การสวดมนต์หมู่ การประกวดร้านค้าขนมจีนการประกวดขนมเทียน การประกวดการปิ้งข้าวเกรียบว่าว การประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องพระแท่นศิลาอาสน์ การแข่งขันการกินขนมจีน กิจกรรมการแสดงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
       ในวันสุดท้ายของการจัดงานทุกๆ ปี จะตรงกับวันมาฆบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวพุทธที่ตั้งใจไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้ร่วมถวายสังฆทาน ปิดทองแท่นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่ง การตักบาตรพระร้อยรับอรุณ โดยในเวลาเช้าตรู่ที่ลานหน้าพระวิหารหลวง เป็นขบวนยาวเหยียดจนถึงซุ้มประตูทางขึ้นวัด มีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตจำนวนกว่า 100 รูป ส่วนเวลาค่ำจะมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวง
       
       ทั้งนี้ททท.สำนักงานแพร่(ดูแลพื้นที่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โทร. 0-5545-3568 สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

---Advertisement---