728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ยโสธรชวนอิ่มบุญใน “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” กับงานบุญมาฆบูชาบ้านฟ้า

ยโสธรชวนอิ่มบุญใน “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” กับงานบุญมาฆบูชาบ้านฟ้า


ยโสธรชวนอิ่มบุญใน “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” กับงานบุญมาฆบูชาบ้านฟ้า
ททท.ชวนร่วม "งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก" ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนลุ่มน้ำชีแห่งบ้านฟ้าหยาด ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ซึ่งจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทน “ดอกมณฑารพ” อันเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดการออกแบบของที่ระลึกมาลัยข้าวตอก, ชมการสาธิตทำมาลัยข้าวตอก, เลือกซื้อสินค้า OTOP ,ขบวนรถแห่มาลัยจากทุกชุมชน, การประกวดธิดามาลัย การแสดงดนตรี ชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอก เป็นต้น

       นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (ผอ.ททท. สอบ.) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ขึ้นเพื่อ
       สืบสานงานบุญมาฆบูชาอันเป็นงานบุญสำคัญของชุมชน โดยในงานดังกล่าวชุมชนต่างๆ จะนำข้าวตอกขาวที่คัดจากข้าวเปลือกข้าว เหนียวที่ดีที่สุดมาร้อยเป็นมาลัยสูงนับสิบเมตรและประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ
       
       หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ หลายอย่างอาทิ เช่น การประกวดการออกแบบของที่ระลึกมาลัยข้าวตอก ชมการสาธิตทำมาลัยข้าวตอก เลือกซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่ม ต่างๆ ของอำเภอมหาชนะชัย ขบวนรถแห่มาลัยจากทุกชุมชน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย การแสดงบนเวทีกลาง การประกวดธิดามาลัย การแสดงดนตรี ชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอกและร่วมแห่มาลัยข้าวตอกไปทอดถวาย ณ วัดหอก่อง,วัดฟ้าหยาด และวัดของแต่ละตำบลในเขต อ.มหาชนะชัย
       
       มาลัยข้าวตอกดังกล่าวสื่อความหมายแทนดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ที่จะบานเฉพาะในวันที่มี
       เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานและวันที่ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร การแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อเนื่องเฉพาะที่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดแห่งนี้
       
       ททท. จึงชวนผู้สนใจทุกท่านไปร่วมชื่นชมงานประเพณีแห่มาลัยบ้านฟ้าหยาด ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมงานบุญมาฆบูชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ ในจังหวัดยโสธรได้อย่างคุ้มค่า อาทิเช่น เส้นทางย้อนรอยเมืองสิงห์ท่า ค้นหาอดีตเมืองยโสธร โบสถ์ไม้บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ หัตถกรรมหมอนขวานผ้าขิดบ้านศรีฐาน รอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร ธาตุกู่จาน ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นต้น
        
       ทั้งนี้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  ททท.สอบ. ได้จัดกิจกรรมเสริม "สองน่อง ท่องอีสานใต้" คือการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเยือนชุมชนคนทำมาลัยข้าวตอก  โดยร่วมกับชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธรนำสมาชิกชมรมจักรยานกว่าหนึ่งร้อยคน  ร่วมปั่นจักรยานจากอำเภอคำเขื่อนแก้วไปอำเภอมหาชนะชัยจ.ยโสธร เพื่อร่วมกิจกรรมเยือนชุมชนในเขตเทศบาลฟ้าหยาด ซึ่งกำลังร่วมแรงร่วมใจร้อยและตกแต่งมาลัยข้าวตอกแบบต่างๆ เพื่อมาร่วมงานประเพณีดังกล่าว     หลังจากนั้นคณะจักรยานท่องเที่ยวจะปั่นจักรยานไปที่วัดพระพุทธบาทยโสธร  เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงซึ่งอยู่ไม่ใกลจากอำเภอมหาชนะชัย รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว และรอยพระพุทธบาทจำลองด้วย
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0-4524-3770 , 0-4525-0714 

---Advertisement---