728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขับเคลื่อนโครงการ “ด่านซ้าย” เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลิน

ขับเคลื่อนโครงการ “ด่านซ้าย” เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลิน


ขับเคลื่อนโครงการ “ด่านซ้าย” เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลิน
อพท.ผนึกจังหวัดเลย และ มรภ.เลย ลงนามโครงการด่านซ้าย : เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลิน หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยจักรยาน

       วันนี้ (22 ก.พ.) ที่ภูนาคำรีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ ผศ.สนิท เหลือบุญนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันลงนามความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจโครงการด่านซ้าย เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลิน
       


       พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า การทำโครงการด่านซ้ายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลินครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน สำหรับแผนแม่บทได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลยว่า “เมืองน่าพักผ่อน และเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล”
       
       โดยมีแนวทางขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำ หรือเมืองเศรษฐกิจสีเขียว (low Carbon City and Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนในการเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
       


       โดยโครงการดังกล่าวส่งเสริม และกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้จากการท่องเที่ยว ความเพลิดเพลิน เรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน Dansai Bike Rally วัดโพนชัย-บ้านเจ้าพ่อกวน-บ้านเจ้าแม่นางเทียม-ร้านทาหน้ากากผีตาโขน-อำเภอด่านซ้าย-บ้านเลขที่ 1/1
       
       ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธาน และร่วมปั่นจักรยานเปิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน พร้อมเปิดเส้นทาง และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่วัดโพธิ์ชัย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย


---Advertisement---