728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย จัดกิจกรรม ปั่นเลยลงโขง เลย-เชียงคาน

จ.เลย จัดกิจกรรม ปั่นเลยลงโขง เลย-เชียงคาน


จ.เลย จัดกิจกรรม ปั่นเลยลงโขง เลย-เชียงคาน
วันที่ (9 ก.พ.57) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์สวนสาธารณะกุดป่อง ถนนเจริญรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม “ปั่นเลย ลงโขง” โดยมีนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ให้การต้อนรับ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 700 คน

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน เห็นคุณค่าของการใช้รถจักรยานและหันมาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น เป็นการออกกำลังกายไม่หันหน้าเข้าหายาเสพติด ลดมลพิษจากไอเสียและมลภาวะทางเสียง ลดปัญหาการจราจร และประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยกิจกรรมขี่จักรยานร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เมืองเชียงคาน เป็นเมืองน่าอยู่และน่ามาท่องเที่ยว สำหรับชาวไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาภูมิประเทศ และสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ภูมิใจในท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง จากนั้นจะมีพิธีมอบรางวัลต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณจุดรับรางวัล เวทีติดแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนวิจิตรวิทยา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แหล่งที่มา : สวท.เลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก https://www.facebook.com/teawloei

---Advertisement---