728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , รมว.ท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลาะริมโขง

รมว.ท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลาะริมโขง


รมว.ท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลาะริมโขง
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หลังฟังบรรยายสรุปแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กับทีมรองผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จากนั้นมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับอาสาสมัครรักษาดินแดนจำนวนหนึ่ง และเดินทางไปยังเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย ตรวจเยี่ยมโครงการโฮมสเตย์ของตำบลนาอ้อ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวจังหวัดเลย ก่อนเดินทางไปพักค้างแรมที่อำเภอเชียงคาน

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในช่วงที่มีการยุบสภาและการเลือกตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของกระทรวงฯ มีความเป็นห่วงในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งได้ที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ จึงมาให้กำลังใจและติดตามงานโครงการต่างๆ ที่พอจะทำได้ในช่วงนี้ โดยไม่ผิดกฏหมายการเลือกตั้ง โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีแม่น้ำโขงที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ จนถึงแหล่งท่องเที่ยว สามพันโพก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการสร้างจุดเด่นของจังหวัด หากว่าเป็นโครงการที่ดีก็จะช่วยผลักดันเข้าสู่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป

แหล่งที่มา : สวท.เลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

---Advertisement---