728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.เลย เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
วันนี้ (15 ก.พ.57 ) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ก.พ 2557 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย โดยมีนายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทย 

ส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้คำแนะนำเรื่องแนวทางและเป้าหมายในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้ากลุ่มจังหวัดและกลุ่ม YEC พร้อมกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระบบทะวิภาคีเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง คณะกรรมการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นองค์กรเอกชนที่มีความสำคัญในการประสานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนปัญหาจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ และยังมีบทบาทเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค มีการระดมปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เสนอไปยังรัฐบาล โดยผ่านหอการค้าไทยเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการสรุปประเด็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค์ พร้อมกับหารือในหอการค้ากลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

แหล่งที่มา : สวท.เลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---