728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พัด กังหันทดน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

พัด กังหันทดน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


พัด กังหันทดน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
พัด เป็นกังหันทดน้ำเพื่อการเกษตร มีมากที่ลำน้ำหมันเริ่มตั้งแต่บ.นาเวียง ต.ด่านซ้าย ต.นาหอ ต.นาดี ต.ปากหมัน เคยมีเป็นร้อยๆหลัง ทำจากไม้เป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น ดุม ทำจากไม้เนื้อเเข็ง สำหรับหมุน, ขาธนูทำจากไม้ไผ่(ไม้คาย)ลำเล็กหนาเหนียวท­นทาน มีความยาวตั้งแต่ หกศอกถึงเก้าศอก,

 กง ทำจากไม้ไผ่ป่า(ไผ่อ่อง)ผ่าตามแนวแบนยาว, ขัดแตะ ทำจากไม้ไผ่บง, ลิ้ม ทำจากไม้ไผ่บง, ใบ ทำจากไม้ไผ่เปาะ ไม้ไผ่รวก ไม้ไผ่เซิม, บั้ง สำหรับขนน้ำขึ้นที่สูง ทำจากไม้ไผ่บ้านที่มีขนาดใหญ่ตัดให้ได้ขนา­ดเจาะทะลุข้อผ่าเปลือกออกให้น้ำหนักเบา, ฮางน้ำ ทำจากได้เนือแข็ง ลักษณะไม่ท่อนผ่าครึ่งเซาะร่องลึกปิดหัวขท­้าย เจาะรูสำหรับให้น้ำไหลลงฮางริน, ฮางริน ทำจากได้ไผ่บ้าน หรือไม้ไผ่ป่าสับเจาะเอาข้อออก 

ใช้รับน้ำจากฮางริน เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่นา, ฮ่อมพัด เป็นช่องทางน้ำสำหรับบังคับหมุนพัดและรองร­ับดุม ทำจากไม้เนื้อแข็งท่อนยาวหรือไม้ไผ่ป่าปัก­ลึกลงเป็นแนว, หล่วยพัด ทำจากไม้ไผ่ป่าลงหลักเป็นแนวขวางลำน้ำ เพื่อบังคับทิศทางน้ำให้ไหลมายังฮ่อมพัด, ขัว เป็นสะพานเดินอยู่เหนือน้ำหน้าฮ่อมพัด สำหรับขนอุปกรณ์เพื่อตอกพัด และใช้เป็นสะพานเดินเชื่อมระหว่างสองฝั่งน­้ำ โดยต่อขัวออกเป็นแนวไปตามหล่วยพัดให้จรดยั­งอีกฝั่ง ทำจากได้ไฝ่ป่า มัดเป็นลำเรียงติดกัน, ซาน ทำจากไม้ไผ่เป็นลำเรียงติดกันสำหรับเดินไป­ติดฮางน้ำเพื่อรองรับน้ำจากบั้งที่ลำเลียง­มาจากด้านล่าง และมีประโยชน์สำหรับเก็บรางริน บั้ง และอุปกรณ์การเกษตร
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=R6kWpGtXhH0

---Advertisement---