728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , น้ำโขงลดต่อเนื่อง เหตุจีนซ่อมเขื่อน ปิดการระบายน้ำ

น้ำโขงลดต่อเนื่อง เหตุจีนซ่อมเขื่อน ปิดการระบายน้ำ


น้ำโขงลดต่อเนื่อง เหตุจีนซ่อมเขื่อน ปิดการระบายน้ำ
น้ำโขงลดลงต่อเนื่องบริเวณ อ.เชียงคาน จ.เลย วันละ 30-40 เซนติเมตร หวั่นกระทบการสูบน้ำจ่ายเกษตรกรหน้าแล้ง เหตุจีนซ่อมเขื่อน ต้องปิดการระบายน้ำ 15 วัน 

       วันนี้ (7 ก.พ.) นายอธิราช วรรณะ เจ้าหน้าที่พนักงานสูบน้ำ อบต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย กล่าวถึงระดับน้ำในแม่น้ำโขงว่า ช่วงนี้ลดลงมากผิดปกติ และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆ หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ช่วงนี้ระดับน้ำยังมีมาก อย่างไรก็ตาม อบต.ได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่สูบน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
       
       เพราะหากระดับน้ำลดลงไปมากกว่านี้จะทำให้เครื่องสูบน้ำในแม่น้ำโขงได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อระบบสายไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในโป๊ะเรือที่อาจจะเอียงจม และทำให้อุปกรณ์เสียหาย
       
       ซึ่งปัญหาที่น่าวิตกคือ ช่วงฤดูแล้งเดือนมีนาคม-เมษายน อาจจะกระทบต่อการสูบน้ำจากน้ำโขงลงยังคลองส่งน้ำ เพื่อจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาหรือปลูกพืชผักสวนครัว
       


       อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์น้ำโขงลดลงผิดปกติดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย ที่มีหนังสือที่ คค.0313.2/038 ลงวันที่ 3 ก.พ. 57 เรื่องรายงานระดับน้ำในแม่น้ำโขง ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดว่าตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 57 เป็นต้นไประยะเวลาประมาณ 15 วัน สาธารณรัฐประชาชนจีนจะทำการซ่อมเขื่อนภายในประเทศ และจะทำการปิดการระบายน้ำ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลงผิดปกติ จึงแจ้งเตือนให้ประชาชน ผู้ประกอบการเดินเรือ และผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงได้ทราบโดยทั่วกัน


---Advertisement---