728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ถึง สว.จังหวัดเลย

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ถึง สว.จังหวัดเลย

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ถึง สว.จังหวัดเลย
ด้วย ภ.4 ได้มีคำสั่งที่ 182/2557 ลงวันที่ 31 ม.ค.2557 แต่งตั้งข้าราชตำรวจระดับ รอง ผบก.ถึง สว. ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2557 เป็นต้นไป โดยให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัว ภายในวันที่ 7 ก.พ.2557 โดยเคร่งครัด

01.พ.ต.อ.บรรจง ศิริสุทธ์ ผกก.สภ.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็น ผกก.สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์
02.พ.ต.อ.พิรพล อัจกลับ ผกก.สภ.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย เป็นผกก.สส.ภ.จ.บึงกาฬ
03.พ.ต.อ.ภุชงค์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.สภ.เมืองเลย จ.เลย เป็น ผกก.สภ.บ้านผืด จ.อุดรธานี
04.พ.ต.อ.อนุสรณ์ มั่งมี ผกก.สภ.ปากชม จ.เลย เป็น ผกก.สภ.นาดูน จ.มหาสารคาม
05.พ.ต.ท.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเลย จ.เลย เป็น ผกก.สภ.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
06.พ.ต.ท.สุจินต์ นาวาเรือน รอง ผกก.สภ.วังสะพุง จ.เลย เป็น ผกก.สภ.หนองหิน จ.เลย
07.พ.ต.ท.กฤษฎิ์ภิวัร์ ปรีดาพันธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากชม จ.เลย เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.มหาสารคาม
08.พ.ต.ท.เทอดทูล สร้อยสุภาพันธ์ สวญ.สภ.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พล จ.ขอนแก่น
09.พ.ต.ท.รัฐพงษ์ เกียรติวัมนกุล รอง ผกก.ป.สภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น รอง ผกก.สภ.แวงใหญ่ จ.ชอนแก่น
10.พ.ต.ต.วิศรุต แดงงาม สว.สส.สภ.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย เป็น สว.ส.สภ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
11.พ.ต.ต.สรายุทธ ก้านคำ สวป.สภ.โพนทอง อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น สวป.สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12.พ.ต.ต.สุนันท์ ชาญชำนิ สว.สส.สภ.ภูกระดึง จ.เลย เป็น สวป.สภ.นาทม จ.นครพนม
13.ร.ต.อ.คมสัน ปัดถม พงส.สภ.เมืองเลย เป็น สว.สส.สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
14.ร.ต.อ.แดนชัย ฤทธิรักษา รอง สวป.สภ.เชียงคาน จ.เลย เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.บึงกาฬ
15.ร.ต.อ.บัญชา ศนรสร้อย รอง สว.จร.สภ.เมืองเลย เป็นสวป.สภ.โพนทอง อ.ท่าลี่ จ.0เลย
16.ร.ต.อ.ประเสริญศักดิ์ วังคีรี พงส.สภ.เมืองเลย เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองเลย
17.ร.ต.อ.บุญเชิด กองเกิด พงส.สภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น พงส.ผนก.สภ.ท่าลี่ จ.เลย
18.ร.ต.อ.พีระวิชญ์ สมีแจ่ม พงส.สภ.ผาขาว จ.เลย เป็น พงส.ผนก.สภ.ผาขาว จ.เลย
19.ร.ต.อ.สามารถ ตองหว้าน พงส.สภ.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย เป็น พงส.ผนก.สภ.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
20.ร.ต.อ.ยุทธพล ไชยอุตม์ พงส.สภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็ฯ พงส.ผนก.สภ.ท่าลี่ จ.เลย
21.ร.ต.อ.ชาตรี ซื่อตรง พงส.สภ.นาแห้ว จ.เลย เป็น พงส.ผนก.สภ.นาแห้ว จ.เลย
22.ร.ต.อ.วัฒนา พาจันลา พงส.สภ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็น พงส.ผนก.สภ.ด่านซ้าย จ.เลย
22.ร.ต.อ.เดชา โพธาราม พงส.สภ.เมืองเลย เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองเลย


---Advertisement---