728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เปิดอาคารด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่

เปิดอาคารด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่


เปิดอาคารด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่
"กรมศุลกากร จับมือจังหวัดเลย เปิดด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่ รองรับการขยายตลาดการค้า และเออีซี พร้อมเตรียมยกระดับสนามบินเลยเป็นสนามบินศุลกากร" 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ก.พ. ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ ต.โพนทอง อ.ท่าลี่ จ.เลย นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย ร่วมเป็นประธาน พิธีเปิดด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่ โดยมีนายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พล.ต.ต.ศักดา วงษ์ศิริษานนท์ ผบก.ภ.จว.เลย นายอำเภอท่าลี่หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท้าวสมสัก ลินทอง เจ้าเมืองแก่นท้าวพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พ่อค้า ชาวลาว ร่วมงานจำนวนมาก โดยนายศิริพงษ์ กล่าวว่า ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่  อยู่ภายใต้การดำเนินการของด่านศุลกากรท่าลี่ สำนักงานศุลกากรภาค 2 สังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำเหืองเป็นพรมแดน ธรรมชาติ กั้นกลางระหว่างอำเภอท่าลี่ ประเทศไทยและเมืองแก่นท้าวของ สปป.ลาว
นายด่านศูลกากรท่าลี่ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศมีความสะดวกมากขึ้นประกอบกับมีสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการค้า การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศในเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเลย แขวงไชยะบูลี และแขวงหลวงพระบางจึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งแห่งใหม่และอาคารด่านพรมแดนพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร วงเงินงบประมาณ 91.3 ล้านบาทได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2556จะทำให้สามารถรองรับต่อการขยายตัวทางการค้า และท่องเที่ยวเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในปี 2558

ด้านนายราฆพศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่าทางศุลกากรกำลังทำเรื่องให้สนามบินพาณิชย์เมืองเลยยกระดับเป็นสนามบินศุลกากร ซึ่งสามารถเปิดเส้นทางบินตรงจากจังหวัดเลย สามารถบินตรงไปยังเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ใน สปป.ลาว เนื่องจากจังหวัดมีศักยภาพทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งส่งออกสินค้า อุปโภค บริโภค สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายร้อยล้านบาทและยังประตูไปสู่เมืองต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในสปป.ลาว ต่อไปยังเวียดนามและจีน

เครดิตข่าว : คุณ ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ 
ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ประจำจังหวัดเลย

---Advertisement---