728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ทางหลวงเปิดประชาพิจารณ์ก่อนพัฒนาเส้นทางเลย-ท่าลี่

ทางหลวงเปิดประชาพิจารณ์ก่อนพัฒนาเส้นทางเลย-ท่าลี่


ทางหลวงเปิดประชาพิจารณ์ก่อนพัฒนาเส้นทางเลย-ท่าลี่
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาการคมนาคม เชื่อมโยงสู่อาเซียน เปิดประชาพิจารณ์ความเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

       วันนี้ (4 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แขวงการทางเลยที่ 1 ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชัยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการฯ
       
       นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงการทางเลยที่ 1 กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เขตพื้นที่ตำบลจอมศรี เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ และยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กับกลุ่มจังหวัดของภาคอีสานตอนบน เตรียมพร้อมความรองรับ AEC ตอบสนองตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถยกระดับรายได้จากการค้า การท่องเที่ยว การบริการตามความต้องการของประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดความสูญเสียโอกาสในการด้านการค้าการลงทุน
       
       ดังนั้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง ขยายช่องจราจร จึงได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ใช้เส้นทาง และผู้สนใจทั้งภาครัฐเอกชนได้รับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้าง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา


---Advertisement---