728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ปัญหาการเมืองกระทบบรรยากาศท่องเที่ยวใน จ.เลย

ปัญหาการเมืองกระทบบรรยากาศท่องเที่ยวใน จ.เลย


ปัญหาการเมืองกระทบบรรยากาศท่องเที่ยวใน จ.เลย
รักษาการ รมว.ท่องเที่ยวตะลอนถึงเมืองเลย นัดถกจังหวัด-ทีมงานสังกัด ก.ท่องเที่ยวฯ ห่วงปัญหาขัดแย้งการเมืองกระทบบรรยากาศท่องเที่ยว 

       นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หลังฟังบรรยายสรุปแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กับทีมรองผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนั้นมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับอาสาสมัครรักษาดินแดนจำนวนหนี่ง
       
       รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่าจะกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ จึงมาให้กำลังใจและติดตามงานโครงการต่างๆ ที่พอจะทำได้ในช่วงนี้ โดยไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
       
       ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น เชียงคาน ภูเรือ ภูกระดึง และจุดท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคจนถึงแหล่งท่องเที่ยว สามพันโบก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย
       
       ขณะเดียวกัน อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการสร้างจุดเด่นของจังหวัด หากว่าเป็นโครงการที่ดีก็จะช่วยผลักดันเข้าสู่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป


---Advertisement---