728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อ.ด่านซ้าย จัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอด่านซ้ายยิ้ม ครั้งที่ 2 /2557

อ.ด่านซ้าย จัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอด่านซ้ายยิ้ม ครั้งที่ 2 /2557


อ.ด่านซ้าย จัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอด่านซ้ายยิ้ม ครั้งที่ 2 /2557
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อำเภอด่านซ้าย ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

 ให้บริการงานด้านปกครอง งานขนส่ง งานด้านสาธารณสุข ให้การสงเคราะห์แก้ปัญหาความยากจน และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 /2557 ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ณ วัดป่าผาซำแคน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการออกหน่วยบริการครั้งนี้ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรก่อนดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น




แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---