728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 57

งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 57


งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 57
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของชุมชนชาวบ้านแสงภา ด้วยการร่วม “งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว” หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 เมษายน 2557 เวลา 19.00-21.00 น. ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า การแห่ต้นดอกไม้ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี โดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ ศรัทธา และความสามัคคีของชาวชุมชน ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าทุกวัด คือ มีขนาดใหญ่และสูง ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันทำให้ เสร็จภายในวันเดียว อุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกันจะมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด และตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน ติดต่อกัน และมีการแห่ต้นดอกไม้ในวันพระตลอดเดือนเมษายน


ในช่วงเวลา 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม โดยแห่รอบพระอุโบสถสามรอบ รอบที่ 1 บูชาพระพุทธ รอบที่ 2 บูชาพระธรรม และรอบที่ 3 บูชาพระสงฆ์ การแห่นั้นผู้ที่ หามต้นดอกไม้ เวลาแห่ต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นไม้หมุนซ้าย ขวา ตามจังหวะเสียงกลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ที่บรรเลง ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ แสงเทียนภายในต้นดอกไม้ที่มีชีวิตชีวาไปกับลีลาจังหวะในการโยกนั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กำนันตำบลแสงภา โทร. 08 4789 3162 อบต.แสงภา โทร. 0 4207 9479 และ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812/ 0 4281 1405/email: [email protected]/ www.facebook.com/tatloei/ Twitter: @tatloei

---Advertisement---