728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย จัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างภูหลวง

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างภูหลวง


จังหวัดเลย จัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างภูหลวง
จังหวัดเลย ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างป่า ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บุกรุกเก็บกินผลผลิตการเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่รอบป่า

วันนี้ (28 ก.พ. 57) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ พลตรีศักดา เปรุนาวิน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปลูกเสริมและบำรุงรักษาพืชอาหารช้าง โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ที่พื้นที่ป่า บ้านห้วยหินลับ ตำบลเลย วังไสย์ อำเภอภูหลวง มีข้าราชการพลเรือน ทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนชาวอำเภอภูหลวง ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

สำหรับกิจกรรมปลูกเสริมและบำรุงรักษาพืชอาหารช้าง โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่จังหวัดเลย โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ร่วมกันจัดมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อาหารช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เนื่องมาจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการอนุรักษ์ช้างป่าภูหลวงไว้ โดยการจัดทำแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ให้ช้างป่าภูหลวง สามารถดำรงชีวิตในธรรมชาติได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ ให้มีอาหารอย่างเพียงพอ และเป็นการฟื้นฟูสภาพนิเวศน์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเลย และแม่น้ำสำคัญอื่นๆ ด้วย


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในช่วงฤดูแล้ง พืชอาหารจากธรรมชาติในเขตป่าภูหลวง ลดน้อยลง ทำให้ช้างป่าต้องออกจากพื้นที่ป่าภูหลวง มาหากินรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนรอบป่า กัดกินและทำลายพืชไร่ เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด กล้วย การจัดกิจกรรมปลูกเสริมและบำรุงรักษาพืชอาหารช้าง โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดเลย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 มีการปลูกต้นกล้วย 3,000 หน่อ จัดทำโป่งเทียม 2 จุด และปลูกไผ่ ซึ่งจะช่วยให้ช้างมีอาหารเพิ่มขึ้น และไม่ต้องออกไปหากินนอกพื้นที่ป่าภูหลวง จะช่วยลดปัญหาระหว่างช้าง กับชาวบ้านในชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ส่วนหนึ่ง และกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างภูหลวง

VDO

ภาพจาก : ท่านผู้ว่า วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

---Advertisement---