728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลยแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวฤดูร้อน ร้อนนี้....ที่เมืองเลย

จ.เลยแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวฤดูร้อน ร้อนนี้....ที่เมืองเลย


จ.เลยแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวฤดูร้อน ร้อนนี้....ที่เมืองเลย
จังหวัดเลยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน เพื่อยืนยัน จังหวัดเลยเที่ยวได้ทั้งปี “ ร้อนนี้....ที่เมืองเลย “
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอำเภอเชียงคาน , นายอำเภอนาแห้ว , นายอำเภอด่านซ้าย , นายอำเภอหนองหิน และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูร้อนของจังหวัดเลย 

ว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวจำนวนมาก และสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ไม่เฉพาะแต่เพียงฤดูหนาวเท่านั้น สำหรับในช่วงฤดูร้อนนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน มีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ในเดือนเมษายน วันที่ 6 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงาน "ตุ้มโฮมไทดำ" ของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน , วันที่ 13 เมษายน อิ่มบุญกับการสรงน้ำพระบนยอดภูกระดึง และยอดภูเรือ , วันที่ 13 – 15 เมษายน ชุ่มฉ่ำกับงานประเพณีสงกรานต์เชียงคาน และสงกรานต์ในลำน้ำโขง , วันที่ 14 เมษายน ร่วมกิจกรรมแสงสว่างแห่งศรัทธา ประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว ในเดือนพฤษภาคม วันที่ 10 – 13 ร่วมงานล้างพระธาตุและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานแห่งสัจจะและไมตรี ที่อำเภอด่านซ้าย , วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม ร่วมงานประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน เดือนมิถุนายน วันที่ 27 – 29 ร่วมสนุกกับขบวนผีใหญ่และเล็ก ในงานประเพณี บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย


นอกจากนี้ ตลอดช่วงฤดูร้อน นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสร่วมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว และเที่ยวชมความงามของกุหลาบพันปี และกล้วยไม้พันธุ์หายาก บนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูเรือ , ชมความงามของเขาหินปูน ที่สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทยและภูป่าเปาะ หรือฟูจิเมืองไทย ที่อำเภอหนองหิน


นักท่องเที่ยวที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวฤดูร้อน พักผ่อนในช่วงปิดเทอม ในจังหวัดเลย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ ๐42-812812 หรือ 8114๐5 หรือ E-mail :[email protected] หรือ www.facebook.com/tatloei หรือ Twitter:@tatloei

VDO

---Advertisement---