728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมแข่งขัน ตกปลา ณ ลำน้ำกุดป่อง

เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมแข่งขัน ตกปลา ณ ลำน้ำกุดป่อง


เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมแข่งขัน ตกปลา ณ ลำน้ำกุดป่อง
เทศบาลเมืองเลย ขอเชิญร่วมการแข่งขัน ตกปลายักษ์ ณ ลำน้ำกุดป่อง เพื่อปรับปรุงลำน้ำกุดป่อง
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเลย มีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบนิเวศน์ ในลำน้ำกุดป่อง เนื่องจากลำน้ำกุดป่องมีปริมาณปลาใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลในทางธรรมชาติ เป็นสาเหตุให้ปลาในลำน้ำกุดป่องตายเป็นประจำทุกปี 

และเพื่อเป็นการรักษาความสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ ในลำน้ำกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตกปลาใหญ่ ในลำน้ำกุดป่องขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยจำหน่ายสติกเกอร์ตกปลา ค่าเบ็ดคันละ 500 บาท ซึ่งจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มีนาคม 2557 ที่งานผลประโยชน์รายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเลย และในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ลำน้ำกุดป่อง
สำหรับเงือนไขดังนี้ คือ ห้ามใช้เบ็ดตาข่าย , เบ็ดกระชาก (เบ็ดนรก) , เบ็ดกระป๋อง , เบ็ดหลิว ห้ามใช้เยื่อเหม็น ห้ามเบ็ดไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งตกปลา ตกปลาได้ 5 กิโลกรัมขึ้นไป มีรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นเงินสด 2,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท และรางวัลที่ 3 มี 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันตกปลาใหญ่ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีปลาเป็นอาหารไว้รับประทาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญเพื่อที่จะปรับปรุงระบบนิเวศน์ในลำน้ำกุดป่อง ให้เกิดการสมดุล และให้มีปลาสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเลย ให้ลำน้ำกุดป่องเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อไป
แหล่งที่มา : สวท.เลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---