728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย รณรงค์ทำความสะอาดถนน รับการท่องเที่ยวฤดูร้อน

จังหวัดเลย รณรงค์ทำความสะอาดถนน รับการท่องเที่ยวฤดูร้อน


จังหวัดเลย รณรงค์ทำความสะอาดถนน รับการท่องเที่ยวฤดูร้อน
ภาครัฐและเอกชนจังหวัดเลย รณรงค์ทำความสะอาดถนน เตรียมรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในช่วงเทศกาล “ ร้อนนี้....ที่เมืองเลย “

วันนี้ (18 มี.ค.57) ที่ถนนมลิวรรณ สี่แยกศูนย์ราชการจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดผิวจราจร เพื่อเสริมสร้างความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเลย มีข้าราชการ ภาคเอกชน อาสาสมัครของแขวงการเลยที่ 1 และอาสาสมัครสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 200 คน ร่วมกันทำความสะอาด โดยการกวาดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และฉีดน้ำล้างถนนมลิวรรณในเขตเทศบาลเมืองเลย


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดเลย คือ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดเลย ปีละกว่า 2,000 ล้านบาท และกลยุทธ์ที่สำคัญของเมืองท่องเที่ยว คือ การเป็นเมืองที่สะอาด สภาพแวดล้อมดี ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เที่ยวได้ตลอดปี ทุกฤดูกาล การรณรงค์รักษาความสะอาดครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย ในการรักษาความสะอาดให้แก่บ้านเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว “ ร้อนนี้...ที่เมืองเลย “ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการท่องเที่ยวฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ปี 2557 ด้วย.
VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---