728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , , เลยประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง

เลยประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง

เลยประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง
ภัยแล้งขยายเป็นวงกว้างกระทบเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอายุสั้นพื้นที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลย 
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.เลยในปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่น้ำเลยที่ไหลผ่านอ.ภูหลวง อ.วังสะพุง อ.เมืองเลย และ อ.เชียงคานได้เกิดแห้งขอด  ตื้นเขินจึงทำให้น้ำที่จะนำมาทำเป็นน้ำดิบผลิตเป็นน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เริ่มขาดแคลนเป็นบางแห่งแล้ว และที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กหลายแห่ง น้ำแห้งขอดลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาจึงทำให้มีอ่างเก็บน้ำหลายแห่งไม่สามารถนำน้ำส่งไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรของเกษตรกรได้

โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยน้ำลายบ้านภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย น้ำเกิดแห้งขอดมานานกว่า 1 เดือนแล้วจึงไม่สามารถปล่อยน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอายุสั้นได้ ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งได้ขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอายุสั้นในพื้นที่บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมืองเลย ที่ต้องอาศัยน้ำจากสระน้ำของตนเอง ที่อยู่บริเวณทุ่งนาที่เกิดแห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็ว ใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมารดพืชผักอายุสั้น ได้แก่ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ฝักทอง แตงกวา น้ำเต้า ที่กำลังจะเหี่ยวแห้งตาย จำนวนพื้นที่กว่า 100 ไร่สำหรับในส่วนของสำนักงานโครงการชลประทานเลยได้เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วน ได้จัดเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องไปสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับทราบสถานการณ์และใช้น้ำอย่างประหยัดส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นให้มีความเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

เครดิตข่าว : คุณ ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ 
ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ประจำจังหวัดเลย

---Advertisement---