728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สืบสานงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” แพร่

สืบสานงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” แพร่

สืบสานงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” แพร่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนร่วมสืบสานงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2557” ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2557 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

       นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2557 โดยนับเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องสืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี เพราะเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล
       
       วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ เพื่อชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ ประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนช้างเจ้าหลวง ขบวนเจ้าเมืองจาก 8 อำเภอ และขบวนเครื่องสักการะจากทุกอำเภอ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น.
       
       กิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ ประกอบด้วยพิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทา พิธีทำบุญตักบาตร การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพสมโภชน์ การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพิธีการทางพุทธศาสนาที่ต้องจัดขึ้นก่อนการจัดงานในวันที่ 1, 3, 5 และ 7 มีนาคม 2557 อาทิ พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคล พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีถวายบาตร ตานตุง และเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตอีกด้วย และเนื่องจากตราสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่เป็นรูปม้าที่มีองค์พระธาตุช่อแฮจำลองอยู่บนหลัง ปีนี้วัดพระธาตุช่อแฮฯ จึงได้จัดกิจกรรม“ไหว้พระธาตุช่อแฮปีขาล เสริมสร้างบารมีทานปีม้า” โดยชวนให้มาไหว้พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นองค์พระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล ภายในช่วงปี 2557 หรือปีม้าปีนี้ เพื่อเป็นการเสริมทานบารมีให้เกิดกับตัวเอง
       
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ โทร.0-5459-9209 หรือท่านใดสนใจต้องการให้ซื้อรายการนำเที่ยวเพื่อมาร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ ติดต่อได้ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ โทร.08-1733-8978 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1127 
---Advertisement---