728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดอบรมโครงการเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงตลาดใน สปป.ลาว

จ.เลย จัดอบรมโครงการเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงตลาดใน สปป.ลาว

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว
จ.เลย จัดอบรมโครงการเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงตลาดใน สปป.ลาว
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และหอการค้าจังหวัดเลย จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการไทย เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจการค้า และส่งเสริมให้นักธุรกิจของไทยในจังหวัดเลย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำการค้ากับ สปป.ลาว

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย 1.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาว 2.ศึกษาดูงานพิธีการทางศุลกากรระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ 3.การประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชนของจังหวัดเลยกับ สปป.ลาว 4.การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ได้แก่ ธุรกิจสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-4281-2759 โทรสาร 0-4281-2719 หรือ e-mail : [email protected] รับจำนวนจำกัด “ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น”

พัทธิลา ประสาวะนัง สวท.เลย รายงาน

---Advertisement---