728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ทต.นาด้วง จ.เลย จัดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน เทศบาลคาร์บอนต่ำ”

ทต.นาด้วง จ.เลย จัดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน เทศบาลคาร์บอนต่ำ”

เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย จัดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน เทศบาลคาร์บอนต่ำ”
เทศบาลตำบลนาด้วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดดำเนินโครงการ "รักษ์โลก รักษ์พลังงาน เทศบาลคาร์บอนต่ำ ที่หอประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ To Be Number One และโครงการ "รักษ์เลย รักษ์สุขภาพ" 

โดยมีนายชาติชาย มังคละไชยา นายกเทศมนตรีตำบลนาด้วง พร้อมด้วย นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลตำบลนาด้วง หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง คณะครู โรงเรียนนาด้วงวิทยา หัวหน้าสำนักฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาด้วง ร่วมกันปั่นจักรยาน เพื่อเป็นการออกกำลังกาย ช่วยลดมลพิษทางอากาศ รักษาสภาพแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน สร้างความรักความสามัคคีในการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลนาด้วง โดยกิจกรรมการปั่นจักรยานจะดำเนินการทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ณภัทร ยอดกลาง สวท.เลย รายงาน
---Advertisement---