728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ชูกินไข่มดแดงแล้งนี้ที่ภูหินเหล็กไฟ กระตุ้นเยาวชนเลยใช้ชีวิตคู่ธรรมชาติ

ชูกินไข่มดแดงแล้งนี้ที่ภูหินเหล็กไฟ กระตุ้นเยาวชนเลยใช้ชีวิตคู่ธรรมชาติ


ชูกินไข่มดแดงแล้งนี้ที่ภูหินเหล็กไฟ กระตุ้นเยาวชนเลยใช้ชีวิตคู่ธรรมชาติ
นายอำเภอเมืองเลยผนึกกลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรม “กินไข่มดแดงแล้งนี้ ที่ภูหินเหล็กไฟ” หวังใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและผลักดันชุมชนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติแก่เด็กและเยาวชน ชูภูหินเหล็กไฟเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

       วันนี้ (5 มี.ค.) ที่ภูหินเหล็กไฟ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรม “กินไข่มดแดงแล้งนี้ ที่ภูหินเหล็กไฟ” โดยมีทีมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมชาวบ้าน กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยม่วงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก
              กิจกรรมตามโครงการ “กินไข่มดแดงแล้งนี้ ที่ภูหินเหล็กไฟ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก และเยาวชนได้เกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยทีมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ทำการสาธิตการแหย่ไข่มดแดงและการสาธิตนำไข่มดแดงมาประกอบอาหารพื้นบ้านรับประทานร่วมกันอีกด้วย
       


       นายจันเพ็ง ยาบุษดี ปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า ภูหินเหล็กไฟมีเนื้อที่รวมกว่า 39,586 ไร่ ถูกประกาศเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านห้วยม่วงและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารของชาวบ้าน ซึ่งป่าดังกล่าวจะมีอาหารตามฤดูกาล
       


       เช่น หน้าแล้งจะมีไข่มดแดง และผักหวาน ชาวบ้านสามารถขึ้นไปเก็บหามาเป็นอาหารได้ หน้าฝนจะมีหน่อไม้และกบเขียด รวมถึงสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยเฉพาะต้นไม้หลายชนิดสามารถนำไปปรุงยาสมุนไพรได้ด้วย


---Advertisement---