728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กองร้อยอาสารักษาดินแดนเลย จัดฝึกอบรม อส.ควบคุมฝูงชน

กองร้อยอาสารักษาดินแดนเลย จัดฝึกอบรม อส.ควบคุมฝูงชน


กองร้อยอาสารักษาดินแดนเลย จัดฝึกอบรม อส.ควบคุมฝูงชน
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ 2 จัดฝึกอบรมทบทวนป้องกันการก่อความไม่สงบ “หลักสูตรการควบคุมฝูงชน” หวังฝึกผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันการก่อความไม่สงบ มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำหน่วยปฏิบัติการป้องกันการก่อความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       วันนี้ (24 มี.ค.) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ 2 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายกองเอกวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันการก่อความไม่สงบ “หลักสูตรการควบคุมฝูงชน” ของตำรวจในการฝึกอบรม จำนวน 9 คืน 10 วัน ระหว่างวันที่ 22-31 มี.ค.57 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯทั้งสิ้น 121 นาย
       


       นายกองโทณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย ในฐานะผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้อนุมัติแผนฝึกอบรมทบทวนการป้องกันการก่อความไม่สงบ “หลักสูตรควบคุมฝูงชน” ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดทุกกองบังคับการ และเมื่อฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย ให้จัดตั้งเป็น “กองร้อยควบคุมฝูงชนเฉพาะกิจ”

       


       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย จึงจัดทำแผนฝึกอบรมทบทวนการป้องกันการก่อความไม่สงบ “หลักสูตรควบคุมฝูงชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันการก่อความไม่สงบ มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำหน่วยปฏิบัติการป้องกันการก่อความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษา ระงับควบคุมเหตุการณ์มิให้ลุกลามขยายออกไปจนถึงขั้นก่อจลาจล

---Advertisement---