728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสรุปสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสรุปสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์


มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสรุปสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์
บ่ายวันนี้ (20 เม.ย.2557) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสรุปสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รายงานสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย ยังไม่มีรายงานการขาดแคลน เนื่องจากฝนได้ตกมาเป็นระยะ ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จังหวัดเลยได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2557 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ผู้ว่าฯเลย กล่าวเพิ่มเติ่มว่า สถานการณ์การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 นั้น สรุปอุบัติเหตุในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.2557 เกิดอุบัติเหตุ 34 ครั้ง บาดเจ็บ 36 ราย เสียชีวิต 8 ราย เพิ่มขึ้น 400 เปอร์เซนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนนในหมู่บ้าน ทางหลวงชนบท ทางหลวงแผ่นดินและถนนในเมือง ทั้งทางตรงและทางโค้ง และจะมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่อไป


ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ในเรื่องปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปา โดยรัฐบาลจะสนันสนุนการส่งน้ำไปตามท่อสู่ประชาชนและการรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เนื่องจากพอถึงหน้าแล้งยังไม่มีน้ำต้นทุนเพื่อการผลิตน้ำประปา การทำเกษตรโซนนิ่ง เช่น ข้าวโพด อ้อย ยางพารา มันสำประหลัง นอกจากนั้น ฝากให้จังหวัดเร่งรัฐการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากขณะนี้ปัญหามีหลายอย่าง พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงถึงความจำเป็นในโครงการโลจีสติกส์ของรัฐบาลเพื่ออนาคตของประเทศ เนื่องจากระยะเวลาเมื่อดำเนินนานออกไป จะทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากขึ้น และหลายประเทศทั่วโลก ขณะนี้มีการเร่งพัฒนาเศษรฐกิจและถูกที่สุด คือ ระบบทางรางโดยทำรถไฟรางคู่เพื่อรองรับการขนส่งที่จำเป็นในอนาคต

แหล่งที่มา : สวท.เลย

---Advertisement---