728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , อ.ด่านซ้าย ขอเชิญร่วมออกโรงทานในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557

อ.ด่านซ้าย ขอเชิญร่วมออกโรงทานในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557


อ.ด่านซ้าย ขอเชิญร่วมออกโรงทานในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอด่านซ้ายร่วมกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลา 4 วัน เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา ประมาณ 09.09 น. ที่บริเวณลานหน้าพระองค์พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ออกโรงทาน ร่วมในงานบุญครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 ทั้ง 4 วัน หรือแล้วแต่ความประสงค์ ทั้งนี้ผู้สนใจจะร่วมออกโรงทานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้ายหมายเขโทรศัพท์ 0-4289-1266 สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย หมายเลขโทรศัพท์ 08-3145-3080 หรือที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4289-1238 ทุกวัน


---Advertisement---