728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , “เชียงคาน” เตรียมจัดงานสงกรานต์ย้อนยุค-ปลอดเหล้า

“เชียงคาน” เตรียมจัดงานสงกรานต์ย้อนยุค-ปลอดเหล้า


“เชียงคาน” เตรียมจัดงานสงกรานต์ย้อนยุค-ปลอดเหล้า
เทศบาลตำบลเชียงคานร่วมกับจังหวั จัดงานเทศกาลสงกรานต์ คาน “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง” 12-15เม.ย. ชูย้อนยุค-ถนนชายโขงปลอดเหล้า-เล่นน้ำปลอดภัย

       วันนี้ (10 เม.ย.) ที่ลานวัฒนธรรม ถนนชายโขง (ถนนข้าวหลาม) เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดตัวงานเทศกาลสงกรานต์ “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง” โดยชูจุดเด่นเทศกาลย้อนยุค และปลอดเหล้า เล่นน้ำปลอดภัย
       
       นายวิโรจน์กล่าวว่า จังหวัดเลยและอำเภอเชียงคาน โดยเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับส่วนราชการ ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานจัดงาน “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง” วันที่ 12-15 เมษายน เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย
       


       ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย รณรงค์ให้พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า โดยกำหนดให้ถนนชายโขง (ถนนข้าวหลาม) ชุมชนบ้านไม้เก่า เป็นพื้นที่สงกรานต์ปลอดเหล้า เล่นน้ำปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนค่านิยม ลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
       


       รวมทั้งบริเวณจัดงานที่เป็นสถานที่ราชการ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้มาเที่ยวงานทุกคน

---Advertisement---