728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พิธีเปิดสะพานศรีสงครามและทำบุญวันสงกรานต์กับชาววังสะพุง

พิธีเปิดสะพานศรีสงครามและทำบุญวันสงกรานต์กับชาววังสะพุง


พิธีเปิดสะพานศรีสงครามและทำบุญวันสงกรานต์กับชาววังสะพุง 
พ่อเมืองเลย จัดทำบุญตักบาตรรับวันสงกรานต์ พร้อมเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเลย ความยาว 120 เมตร เชื่อมตำบลวังสะพุง กับตำบลศรีสงคราม ชูความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเลย

       วันนี้ (13 เม.ย.) ที่บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ และเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเลย ความยาว 120 เมตร โดยเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างตำบลวังสะพุง กับตำบลศรีสงคราม ใช้งบประมาณ 12,990,000 บาท
       


       ในโอกาสวันปีใหม่ของชาวไทย คือ วันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ การคมนาคมขนส่ง สะพานแห่งนี้เพื่อแสดงความภาคภูมิใจให้แก่ชาวอำเภอวังสะพุง ที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ สะพานดังกล่าว เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณสะพาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันที่มีต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป


---Advertisement---