728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ

รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ


รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ พระอุโบสถ วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้มีพิธีพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง ป.ธ.6) รองเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดโพนชัย เป็นพระราชาคณะขั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระสิริรัตนเมธี” โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่ตะวันออก กรรมการพระเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานมอบสมณศักดิ์พัดยศให้พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง ป.ธ.6) โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเลย รองเจ้าคระจังหวัดเลย เจ้าคณะอำเภอต่างจังหวัดเลย นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย (ตัวแทนผู้ว้าฯเลย) นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เจ้าพ่อกวน เชื้อบุญมี (ผู้นำจิตวิญญาณ) หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานมุทิตาสักการะ เป็นจำนวนมาก

นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ศิษยานุศิศย์ อุบาสก อุบาสิกา ชาวอำเภอด่านซ้าย มีความปลื้มปิติกับท่านเจ้าคุณใหม่ ซึ้งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนด่านซ้าย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ในครั้งนี้ จึงได้ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะและฉลองสมณศักดิ์แด่พระเดชพระคุณท่าน
---Advertisement---