728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย เตรียมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการข่งขัน “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”

จ.เลย เตรียมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการข่งขัน “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”


จังหวัดเลย เตรียมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการข่งขัน “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”
นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่า เช้าวันที่ 22 เมษายน 2557 จะมีการแถลงข่าวกิจกรรมการข่งขัน “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นำโดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซี่งกิจกรรม “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง” ที่จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวให้หลากหลาย ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจออกกำลังกาย รวมทั้งการใช้กีฬา เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเปิดต้อนรับนักกีฬา นักวิ่ง นักท่องเที่ยว เยาวชน รวมทั้งนักกีฬาประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนทั่วไปที่สนใจ วิ่งพิชิตภูกระดึงในเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางหลักขึ้นภูกระดึงที่เก่าแก่เกือบร้อยปี ซึ่งต้องขึ้นเขาลาดชัน 5.5 กิโลเมตร และทางราบบนยอดภูอีก 4 กิโลเมตร รวม 9.5 กิโลเมตร โดยจัดแบ่งประเภทชาย-หญิง ตามรุ่นช่วงอายุ ดังนี้ 20-29, 30-39, 40-49,และ 50 ปีขึ้นไป (ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ) 

ผู้ชนะรุ่นทั่วไปอันดับ 1 – 3 แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 2,000 1,000 บาท ตามลำดับ ผู้ชนะรุ่นบุคคล อันดับ 1 – 3 แต่ละประเภทและรุ่นจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 2,000 1,000 800 บาท ตามลำดับ และรางวัลผู้ทำเวลาได้ดีที่สุดในการแข่งขัน จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล คนละ 10,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐานเชิงเขา โทร. 042-871333 หรือ srithamr

แหล่งที่มา : สวท.เลย
---Advertisement---