728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เรือนจำเลยพาผู้ต้องขังจ่ายนอกช่วยสร้างรั้ว-สนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็ก

เรือนจำเลยพาผู้ต้องขังจ่ายนอกช่วยสร้างรั้ว-สนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็ก


เรือนจำเลยพาผู้ต้องขังจ่ายนอกช่วยสร้างรั้ว-สนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็ก
กระทรวงยุติธรรม ร่วมเครือข่ายภาคสังคม อบต.ผาน้อย เปิดโครงการคืนคนดีที่มีค่าคืนสู่สังคม นำผู้ต้องขังจ่ายนอกช่วยสร้างรั้ว สนามเด็กเล่น

       วันนี้ (24 เม.ย.) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมตตาฐานสโมนุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ “คืนคนดีที่มีคุณค่าสู่ชุมชน” โดยสำนักงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเครือข่ายภาคสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อยจัดขึ้น โดยนำผู้ต้องขังจ่ายนอกเรือนจำจังหวัดเลย จำนวนหนึ่งมาจัดทำสนามเด็ก และสร้างรั้วรอบสนามเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมตตาฐานสโมนุสรณ์ และมีการแนะนำอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านชาวตำบลผาน้อย ตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนตลอดวัน
        
       นายไพโรจน์ แต่สุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดโครงการคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่ชุมชนครั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้วมักถูกตีตรา และไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม เพราะเคยมีประวัติทำความผิด ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ตาม เมื่อไปสมัครงาน หรือกลับเข้าไปทำงาน ผู้ประกอบการเพื่อนร่วมงานมักไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมเกิดความหวาดระแวง สุดท้ายอาจจะตกงาน เกิดปัญหาการว่างงาน และปัญหาครอบครัวนำไปสู่การกระทำผิดช้ำได้
        


       เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้พ้นโทษ และผู้ถูกคุมประพฤติกับชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการกระทำผิดช้ำ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสถานที่ในการฝึกฝนพัฒนาการที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนในตำบลผาน้อยได้รับการบริการจากสำนักงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
        
       โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ต้องขังจ่ายนอก ผู้ถูกคุมประพฤติ ประชาชนในตำบลผาน้อย ผู้บริหาร อบต.ผาน้อย และผู้นำชุมชนกว่า 200 คน ร่วมมือกันก่อสร้างรั้วรอบสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาน้อย เพื่อจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงามให้เด็กได้มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

---Advertisement---