728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ททท.ชวนสัมผัสสงกรานต์ 2 วิถีขอนแก่น สุดยอดสงกรานต์ร่วมสมัย “ถนนข้าวเหนียว” และวิถีเดิมแท้ที่ “วัดไชยศรี”

ททท.ชวนสัมผัสสงกรานต์ 2 วิถีขอนแก่น สุดยอดสงกรานต์ร่วมสมัย “ถนนข้าวเหนียว” และวิถีเดิมแท้ที่ “วัดไชยศรี”


ททท. ชวนสัมผัสสงกรานต์ ๒ วิถี  ที่ขอนแก่น สุดยอดสงกรานต์ร่วมสมัย “ถนนข้าวเหนียว” และวิถีเดิมแท้ที่ “วัดไชยศรี”
นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า  งานประเพณีสงกรานต์เมืองขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งประเพณีสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ  ด้วยความโดดเด่นของกิจกรรมอันหลากหลาย  ที่ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับความสนุกสนานรื่นเริง  ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว  โดยในปีนี้  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น  กำหนดจัดงานประเพณี “สุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคน  และถนนข้าวเหนียว” ภายใต้ Concept “ ซิด ๆ สาด ๆ ม่วนขนาด
ขอนแก่นคึกคัก ” ในระหว่างวันที่  ๕ – ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  บริเวณถนนข้าวเหนียว  หรือถนนศรีจันทร์  และริมบึงแก่นนคร  จ.ขอนแก่น   โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  เช่น  ขบวนแห่สงกรานต์และการประกวดเกวียนบุปผชาติ    กิจกรรมรำวงย้อนยุค   กิจกรรมคลื่นมนุษย์ งานประติมากรรมสินไซ ตบประทายโลก เป็นการนำเอาฉากแต่ละฉากในวรรณกรรมสินไซมานำเสนอในรูปแบบประติมากรรมขนาดยักษ์ที่ใช้ทรายเป็นสื่อ เป็นการต่อยอดจากประเพณีขนทรายเข้าวัด และการก่อเจดีย์ทรายแบบโบราณผสมผสานการแสดงร่วมสมัย และความสนุกสนานของการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์บนถนนข้าวเหนียว  เป็นต้นนอกจากความรื่นเริงของงานสงกรานต์ในรูปแบบร่วมสมัยที่ถนนข้าวเหนียวแล้ว  เมืองขอนแก่นยังมีบรรยากาศของสงกรานต์ในแบบวิถีเดิมแท้ให้ได้สัมผัส  ใน “ประเพณีสงกรานต์วัดไชยศรี”  ที่บ้านสาวะถี  อ. เมือง  ชุมชนเข้มแข็งที่ร่วมกันทำนุบำรุงสิมโบราณอายุ  ๑๑๓  ปี  ไว้ได้อย่างดี  และยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่างมั่นคง  โดยงานประเพณีสงกรานต์วัดไชยศรี  เป็นหนึ่งในฮีต ๑๒ ที่ชาวบ้านสาวะถีได้สืบสานปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๖  เมษายน  โดยมีกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  อันได้แก่  การอัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำ  พิธีเสียเคราะห์  กิจกรรมแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่  การก่อเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระภิกษุสามเณร  และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวล้วนปฏิบัติตามวิถีดั้งเดิมของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน 
ททท. สำนักงานขอนแก่น  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและสัมผัส “สงกรานต์  ๒  วิถี  ที่ขอนแก่น”  อิ่มเอิบวิถีเดิมแท้  และรื่นเริงสงกรานต์ร่วมสมัย  ณ  ใจกลางอีสาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร  ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ – ๖  เทศบาลนครขอนแก่น  โทร  ๐ ๔๓๒๒ ๔๐๓๒,  ๐ ๔๓๒๒ ๑๒๐๒

---Advertisement---