728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อิ่มบุญเปี่ยมศรัทธากับประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” จ.ตาก

อิ่มบุญเปี่ยมศรัทธากับประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” จ.ตาก


อิ่มบุญเปี่ยมศรัทธากับประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” จ.ตาก
ตากจัดงาน ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ในวันที่ 6-7 เมษายน 2557 ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก

       “เมืองสร้อย” ดินแดนแห่งอารยธรรม ประตูสู่ล้านนา เมืองโบราณที่มีเรื่องราวยาวนาน ตำนานแห่ง
       ลุ่มน้ำปิง และหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่จาก 99 วัดในเมืองสร้อย (อ.สามเงา จ.ตาก) ในขณะที่วัดอื่นๆ ถูกจมอยู่ใต้น้ำ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พระยาอุตุม จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก
       
       ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก เมื่อชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสร้อย พุทธองค์จึงนำพระเกศาให้ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุไว้และเรียกว่า "พระธาตุแก่งสร้อย" มาจนถึงปัจจุบัน โดยพระธาตุแก่งสร้อยได้จัดประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะศิษย์หลวงปู่พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
       
       นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ (ททท.) กล่าวว่า ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ถือเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธที่สำคัญ และถือเป็นการดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยที่จะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเองและครอบครัว และแม้ว่าการเดินทางไปยังวัดพระบรมธาตุแก่งสร้อยนั้น จะต้องนั่งเรือจากเขื่อนภูมิพลไป โดยใช้เวลาถึง 7 ชั่วโมง แต่ถ้าได้ลองสัมผัสกับบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติแห่งทะเลสาบแม่ปิงอันงดงาม

อิ่มบุญเปี่ยมศรัทธากับประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” จ.ตาก 

       สำหรับประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2557 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
       
       วันอาทิตย์ ที่ 6 เมษายน 2557
       07.00 น. แพเคลื่อนที่ออกจากหน้าเขื่อนภูมิพล
       16.00 น. ร่วมพิธียกยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีโขงคำ
        ทำพิธีตั้งขบวนถวายผ้าแว้ง(ผ้าคุมพระบรมธาตุ)
       19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียน
        มีธรรมเทศาและจุดบอกไฟถวายเป็นพุทธบูชา
       วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557
       04.00 น. พระสงฆ์สวดพระธรรมจักรกัปวัตนสูตร
       05.30 น. ถวายข้าวมธุปยาส
       06.30 น. ทำบุญตักบาตร
       09.00 น. ทำพิธีสืบชะตาหลวงเสร็จแล้ว
        พระภิกษุสามเณรนำสรงน้ำพระบรมธาตุ
       11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
       12.00 น. เดินทางกลับ
       21.00 น. กลับถึงหน้าเขื่อนภูมิพลโดยสวัสดิภาพ
       
       ผั้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ ททท. สำนักงานตาก ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3 หรือที่ www.facebook.com/taktravel

---Advertisement---