728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สืบสานตำนานอีสาน “บุญบั้งไฟ” ยโสธร 2557

สืบสานตำนานอีสาน “บุญบั้งไฟ” ยโสธร 2557


สืบสานตำนานอีสาน “บุญบั้งไฟ” ยโสธร 2557
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสาธารณะพญาแถน และถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 

       นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.) เปิดเผยว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนา จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้สรรพสิ่งบนผืนโลกได้ดำเนินวีถีชีวิตไปตามครรลองที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะผู้คนบนผืนดินอีสาน ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำไร่ทำนามาช้านาน ต้องอาศัยข้าวและพืชผลทางการเกษตรในการหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตมาโดยตลอด น้ำฝนจากฟ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ คืองานประเพณีแห่ และจุดบั้งไฟจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวัง และกำลังใจของชาวอีสานมาโดยตลอด
       
       งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรในปีนี้ นอกจากกิจกรรมสำคัญ คือการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ, งานพาแลงแลกเปลี่ยนศิลปะ - วัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น-เวียดนาม-ลาว และเกาหลี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 และการแข่งขันการจุดบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 แล้ว ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของเมืองยโสธร เช่น หมอนขวานผ้าขิด, ปลาส้มยโสธร และสินค้าอื่นอีกมากมาย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน เลือกชิมอาหารในงานมหกรรมอาหาร การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประกวดกองเชียร์ ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ และกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสาธิตการทำบั้งไฟญี่ปุ่น โดยเฉพาะในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง เมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างเมืองยโสธรของไทยและเมืองชิชิบุ(โยชิดะ)ของญี่ปุ่น
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร โทร.0-4571-1093 หรือกองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร โทร.0-4572-0952 ต่อ 306 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี โทร.0-4524-3770 , 0-4525-0714 

---Advertisement---