728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ งานผีตาโขน 57

จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ งานผีตาโขน 57


จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ งานผีตาโขน 57
จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2557 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ่อเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2557 ซึ่งปีนี้จัดขึ้น อย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวด่านซ้ายและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีที่รวมเอา “งานบุญพระเวส”(ฮีตเดือนสี่) และ“งานบุญบั้งไฟ”(ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณถนน แก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งงานประเพณีบุญหลวงจะมีขบวนแห่ที่สร้างสีสัน ความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยท่วงทำนองจังหวะดนตรีที่สนุกสนานก้าวย่างที่เร้าใจของ“ผีตาโขน” อีกทั้งหน้ากากผีตาโขนมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นด้วยของศิลปะการแต่งแต้มลวดลาย เน้นสีสันสดใส สวยงาม จึงทำให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว

นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอ ด่านซ้าย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ พิธีเบิกพระอุปคุต , พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม , ขบวนแห่ผีตาโขน , ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม และ คณะพ่อแสนนางแต่ง , พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส , ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง , พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน , พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน , พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของผีตาโขน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของที่ระลึกอีกมากมาย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ พ่อเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า เพื่อเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี ๒๕๕๗ ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร. 0-4281-1258 และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812 , 0- 4281-1405


---Advertisement---