728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เวียนเทียนรอบพระธาตุเชิงชุม อิ่มบุญวันวิสาขบุชา สกลนคร

เวียนเทียนรอบพระธาตุเชิงชุม อิ่มบุญวันวิสาขบุชา สกลนคร


เวียนเทียนรอบพระธาตุเชิงชุม อิ่มบุญวันวิสาขบุชา สกลนคร
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน “เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557” ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดบ้านนาอ้อย และลานรวมใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีเทศกาลวิสาขบูชา ให้ยั่งยืนถาวรสืบไป

       นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม (ดูแลจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร) กล่าวว่า จังหวัดสกลนครเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา มีพระเกจิอาจารย์ผู้มีวัตรปฏิบัติงดงามเคยจำพรรษาอยู่ เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร ณ วัดป่าสุทธาวาส พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี ณ วัดถ้ำขาม พระอาจารย์วัน อุตตโม ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เคยจำพรรษาอยู่ จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2557 ในวันที่ 12-15 พ.ค.57 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดบ้านนาอ้อย และลานรวมใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร
       
       กิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน การประกวดโคมบัวบูชา (โคมแขวน) ทุงโบราณและโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 7) ณ วัดพระธาตุเชิงชุม การจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ประกวดวาดภาพและตอบปัญหา ณ วัดป่าสุทธาวาส กิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 11 พ.ค.35 (ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา) ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 62 รูป เวลา 05.00 น. ณ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม เวลา 13.10 น. ขบวนแห่พระเวสสันดรและข้าวพันก้อน และเวลา 15.00 น. พิธีเปิดขบวนรถบุปผชาติ แห่โคมบัวบูชา ไปตามถนนสายธรรมะสู่วัดพระธาตุเชิงชุม
       
       ททท.สานักงานนครพนม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรักษาศีล รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร โดยร่วมรณรงค์นุ่งขาวห่มขาวตลอดเทศกาล
       นอกจากนั้นยังมีทัวร์ธรรมะ โดยทาง ททท.ส่านักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวอีสานสุขใจอิ่มบุญกับการ "ปลูกต้นฝ้าย - ไหว้พระธาตุ - แห่โคมบัวบูชา ที มุกดาหาร - นครพนม - สกลนคร" ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2557 (4 วัน 3 คืน) โดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือเข้าร่วมคาราวานขับรถเที่ยวสุขใจในราคามิตรภาพ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที ททท.ส่านักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 หรือ บ.วิน วิน สมาย โทร.0 4250 3503-4 

---Advertisement---