728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอหนองหิน

จังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอหนองหิน


จังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอหนองหิน
จังหวัดเลย จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำหน่วยราชการออกให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอหนองหิน

วันนี้ (21 พ.ค. 57) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการระดับจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนห้วยเดื่อโคกสว่าง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำ ตามโครงการอาหารชุมชน การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน การถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบเอกสารสิทธิ์ สปก. ให้แก่เกษตรกร และให้บริการตรวจรักษาโรค แจกจ่ายพันธุ์พืช ตรวจรักษาสัตว์ ให้คำแนะนำด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และอื่นๆ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน ได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 5 ล้านบาท


จากนั้น ส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการของอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่อำเภอ และ ตำบล คือ ปัญหาการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร , การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วนอุทยานกล้วยไม้ป่า , โครงการสร้างถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำมโหฬาร วนอุทยานกล้วยไม้ป่า ปัญหาถนนเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทาน , ทางหลวงชนบท และท้องถิ่นจังหวัด รับข้อมูลเพื่อหาแนวทางให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---