728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อู่ทองจัดใหญ่ เทศกาลหัวโตอู่ทองมากที่สุดในไทย

อู่ทองจัดใหญ่ เทศกาลหัวโตอู่ทองมากที่สุดในไทย

 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จัดใหญ่งาน “เทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ 2 ปี 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 ภายในงานจะได้พบกับขบวนหัวโตกลองยาว จำนวน 187 หัว มากที่สุดในประเทศไทย ที่จะมาร่วมแห่ไปในขบวนต่างๆ 
       อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “เทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ 2 ปี 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการแห่หัวโตกลองยาว ซึ่งเป็นการละเล่นของภาคกลางให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป และเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อู่ทองจัดใหญ่ เทศกาลหัวโตอู่ทองมากที่สุดในไทย
       โดยในปีนี้จะ มีการชุมนุมหัวโตกลองยาว จำนวน 187 หัว มากที่สุดในประเทศไทย ทำลายสถิติปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีหัวโตในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อันประกอบไปด้วย (1)หัวโตทวารวดี (2)หัวโตตลกพื้นบ้าน (3)หัวโตหัวล้านแบบต่างๆ (4)หัวโตการ์ตูน (5)หัวโตตลกรูปแบบต่างๆ (6)หัวโตล้อเลียนการเมือง (7)หัวโตลูกปัด (8)หัวโต 12 นักษัตร เป็นต้น โดยจะมีขบวนแห่จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ขบวนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมจำนวน 21 ขบวน ดังนี้
อู่ทองจัดใหญ่ เทศกาลหัวโตอู่ทองมากที่สุดในไทย
       1) ขบวนเทิดพระเกียรติ โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออู่ทอง จำนวน 1 ขบวน
       
       (2) ขบวนบูชาสักการะเจ้าพ่อพระยาจักร โดยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพระยาจักร และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จำนวน 1 ขบวน
       
       (3) ขบวนแห่เฉลิมฉลองเมืองโบราณอู่ทอง ประกอบด้วย เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 ขบวน
       
       (4) ขบวนของ อสม. อำเภออู่ทอง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จำนวน 1 ขบวน
       
       (5) ขบวนของโรงงานน้ำตาลวังขนาย จำนวน 1 ขบวน
       
       (6) ขบวนรถม้า โดยสถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จำนวน 1 ขบวน
       
       (7) ขบวนจักรยานโบราณเล่าเรื่องเมืองอู่ทอง โดยชมรมจักรยานโบราณหมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง จำนวน 1 ขบวน
อู่ทองจัดใหญ่ เทศกาลหัวโตอู่ทองมากที่สุดในไทย
       สำหรับการจัดขบวนแห่หัวโตอู่ทอง กำหนดในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น. โดยเริ่มจากการถ่ายภาพการชุมนุมหัวโตมากที่สุดในประเทศ 187 หัว และต่อด้วยพิธีเปิดงาน บริเวณหน้าโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์ ถนนท้าวอู่ทอง จากนั้นขบวนแห่จะเคลื่อนไปตามถนนท้าวอู่ทอง ผ่านตลาดอู่ทอง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมาลัยแมน เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนจักรนารายณ์ ผ่านตลาดสีทอง สิ้นสุดขบวนที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ตลอดเส้นทางของขบวน มีการประดับตกแต่งด้วยริ้วธง สวยงาม
       
       สำหรับในปีนี้ ภาคเอกชนได้จัดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองอู่ทอง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ 2 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร โดยรวบรวมอาหารอร่อยของดีในเขตอู่ทองและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมกันออกร้าน ภายในงานเฉลิมฉลองดังกล่าว มีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนานกับผู้มาเที่ยวงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน มาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานอำเภออู่ทอง โทร 0-3555-1001 ต่อ 102
---Advertisement---