728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ชวนตื่นตาตื่นใจในงาน “ผีตาโขน” เมืองเลย

ชวนตื่นตาตื่นใจในงาน “ผีตาโขน” เมืองเลย


ชวนตื่นตาตื่นใจในงาน “ผีตาโขน” เมืองเลย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณี บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2557 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

       นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวถึงงานนี้ว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ“งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน
       
       งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
       
       ในงานบุญหลวงนี้จะมีกองทัพ“ผีตาโขน” ออกวาดลวดลายทั่วเมืองด่านซ้ายร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงในขบวนแห่ด้วย โดยในปีนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้จัดกิจกรรม “ ถนนผีฯ...คนเดิน (Phi Ta Khon Road) ” และการแต่งแต้มหน้ากากผีตาโขนเล็กสำหรับเป็นของที่ระลึก เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชุมชนแห่งนี้
       
       สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรีและแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน
       
       ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 042-891266 เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 042-891231 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 042-812812 / 042-811405
        
       ******************************
       
       กำหนดการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
       อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2557
       วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
       
       วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557
       เวลา 03.00 น. - พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
       เวลา 04.00 น. - พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน - ลำน้ำศอก )
       เวลา 06.00 น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย ตามถนนแก้วอาสา
       ถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
       เวลา 07.30 น. - พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตรร่วมฉันท์เช้า ที่วัดโพนชัย
       เวลา 08.30 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
       เวลา 09.00 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
       เวลา 09.30 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน ขบวนของเยาวชน ประชาชนทั่วไป
       ขบวนนักท่องเที่ยว พร้อมกันบริเวณวัดโพนชัย
       เวลา 10.00 น. - พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ วัดโพนชัย )
       - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย
       - ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา
       
       วันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2557
       เวลา 09.00 น. - ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน
       พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
       - ขบวนเทิดพระเกียรติฯ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา) พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย
       - ขบวนอื่น ๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย
       เวลา 10.00 น. - พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2557
       ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
       - ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
       - ชมขบวนแห่ฯ
       เวลา 13.00 น. - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
       - ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)
       - ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
       เวลา 15.00 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)
       เวลา 15.30 น. - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปยังวัดโพนชัย
       - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
       - พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
       - พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
       - พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
       เวลา 19.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)
       
       วันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557 เริ่มตั้งแต่
       เวลา 04.00 น. - พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

---Advertisement---